• вторник , 23 януари 2018

Съмишленици на иновативния мениджмънт учредиха Stoos Network Bulgaria

На 18 юни в София беше учредено СТООС Нетуърк България - сдружение с нестопанска цел за иновативен мениджмънт, клон на международната мрежа STOOS Network. Новата организация ще проправя път за устойчивите бизнес практики, като основната ѝ цел е откриване, споделяне, адаптиране и насърчаване използването на иновативни управленски подходи за изграждане на ефективна и балансирана организационна среда.

През януари 2012 в планинското швейцарско селце Stoos се събират 21 водещи лидери с иновативно мислене, автори на новаторски книги по мениджмънт, визионери от 4 континента. Целта им е да обсъдят настъпилите през последните години глобални революционни промени в бизнес средата, новото явление хипер-конкуренция и начините по които трябва да бъдат управлявани компаниите в днешно време, за да са в крак с тези промени. Така се ражда световното движение STOOS и мрежата  от съмишленици Stoos Network за ново мислене в мениджмънта и за иновативни управленски практики. Движението отскоро има своите съмишленици и у нас, което доведе до учредяването на новото сдружение. Така вече и България е официално на световната карта с клонове на Stoos Network

За съпредседатели на новото сдружение бяха избрани Таня Бояджиева, управител на консултантска фирма ТАБ и Павел Пенчев, прокурист на Еконт Експрес.

Непосредствено преди учредителното събрание бе проведен практически семинар за иновативни управленски практики, на който представители на 3 компании – Еконт Експрес, 60К и SAP Labs България разказаха за иновативните и нестандартни подходи, които прилагат и които им помагат да бъдат значително по-успешни от конкурентите им, които изостават с въвеждане на новостите.

Сподели :

Прочети още