• понеделник , 22 януари 2018

Стипендии за изследвания за опазване на околната среда

DruckНемската организация Deutsche Bundesstiftung Umwelt предлага стипендии за млади изследователи от Източна Европа за проекти на разнообразни теми, свързани с опазване на околната среда. Стипендиантите могат да избират сред 60 организации в Германия, сред които университети, неправителствени организации, министерства и консултантски компании по екологичен мениджмънт.

Стипендията се отпуска на младежи до 30 години, следващи магистратура или завършили образованието си преди не повече от три години. От кандидатите се изисква да представят проекта, по който биха желали да работят, а изборът на стипендианти става след провеждане на интервю. Владеенето на немски език на добро ниво също е необходимо, но той може да се усвои и в месеците до началото на стажа.

Сред българите, реализирали свои изследователски проекти по тази програма, са:

Вера Асенова, която е изследвала аеробни и анаеробни методи за разграждане на утайките във водопречиствателни станции.

Мария Падева, което е изследвала проблема с шумовото замърсяване в градовете, причинено от трафика и ефектите от поставянето на специален шумопоглъщащ асфалт.

Емил Стефанов, който е изследвал проблема със замърсяването на водите със следи и остатъци от различни медикаменти, които след това попадат в организмите на хора и животни и предизвикват различни нарушения.

Димитър Караминчев, който е проучил разработването и дизайна на енергийни системи, захранвани чрез ветрогенератори и условията за внедряване на подобни системи в България.

Полина Петрова, която работи върху създаването на нов метод за тестване дали материалите, използвани за производство на водопроводни тръби, допринасят за развитието на биофилм от бактерии.

Миглена Аврамова, която разработва концепция за мрежа от природни центрове, работещи върху въвеждането на застрашени от изчезване видове птици обратно в природата.

Срокът за кандидатстване е 16.08.2014, а повече можете да научите на страницата на организацията https://www.dbu.de/.

Сподели :

Прочети още