• вторник , 23 януари 2018

Rewilding Europe – за една “по-дива” Европа

Rewilding Europe е неправителствена организация, която си е поставила за цел да направи Европа едно „по-диво” място, в което природата е управлявана от естествени процеси, а човешката намеса е сведена до минимум. В същото време благодарение на съхраняването и възстановяването на дивата природа местните хора получават нови възможности за препитание и устойчив бизнес, свързани с развитието на еко-туризъм.

griffon vulture

Според създателите на организацията през последните години в Европа настъпват редица промени, които допринасят за увеличаване на популациите на множество диви животни и птици и за завръщането на видове, които от стотици години не са били срещани в дадени региони.

  • Нарастващата урбанизация и изоставянето на част от селата и обработваемите земи води до възсановяване на местообитанията и завръщане на дивата природа.
  • Законодателството по отношение на опазването на околната среда става все по-стриктно, приета е нова стратегия на ЕС за насърчаване на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 обхваща все повече територии.
  • Все повече хора се интересуват от опазването на природата и желаят да се докоснат до нея, да видят животните в естествената им среда, което създава предпоставки за развитието на еко-туризъм.

За да постигне целите си организацията създава „Европейска банка за дива природа”, която помага за възстановяване на числеността на популациите и за повторното въвеждане на животни, изчезнали от типични за тях региони. Създадена е и мрежа за обмен на информация, която цели да популяризира най-добрите практики по отношение на наблюдаването на дивата природа, развитието на еко-туризъм, въвеждането на устойчиви ловни практики и др. Насърчава се партньорството между различни институции, местната администрация и местните жители, както и организации, специализирани в опазването на определени видове животни или растения.

Освен за опазването на природата, организацията се грижи и за устойчивото препитание на местните хора, като им осигурява възможности за финансиране на изграждането на места за настаняване и разработване на турситически дестинации. Подкрепя се и изграждането на необходимата инфраструктура и дребни предприемачества, свързани с наблюдението на дивата природа. Създаден е туристически клуб, който да популяризира и насърчава развитието на устойчивия туризъм в десетте територии, включени в мрежата. Сред тези територии в момента са делтата на Дунав, южните и източни Карпати, централните Апенини, западна Иберия в Португалия, Велебит – на адриатическия бряг на Хърватска и Родопите.

Следва втора част – Дивите Родопи

Повече можете да научите от страницата на Rewilding Europe. Снимка: freedigitalphotos.net

Сподели :

Прочети още