• вторник , 23 януари 2018

Нов регламент за козметичните продукти

woman buying products

Новият европейски регламент относно козметичните продукти, приет през 2009г., влезе в действие на 11.07.2013г. Пълният регламент на Комисията (ЕС) No 655/ 2013, който определя общи критерии за претенции във връзка с козметичните продукти, може да бъде намерен тук:http://eur-lex.europa.eu/.

Този единен, хармонизиран закон, приложим във всяка държава-членка, ще засегне 500 милиона потребители на пазара на ЕС. Основният фокус на регламента е върху безопасността на продуктите и защитата на потребителите и животните. Той осигурява по-ясни дефиниции на съществуващите правни разпоредби, потвърждава предишните изисквания и въвежда ново изискване, съобщават от Premium Beauty News.

Основните промени са следните:

  • Производителите трябва да следват изискванията относно изготвянето на доклади за безопасност на продуктите преди пускането им на пазара.
  • Трябва да бъде назначено отговорно лице, което да се занимава с тези въпроси.
  • Информация за всички козметични продукти на пазара на ЕС ще бъде публикувана на Европейския информационен портал за козметични продукти.
  • Компетентните национални власти трябва да бъдат информирани за сериозните странични ефекти на козметичните продукти.
  • Наноматериалите, трябва да бъдат обозначени в списъка със съставките с думата „нано”.

В допълнение новият регламент определя общи правила относно: спазване на закона, истинност, наличие на доказателства, честност, справедливост и вземане на информирани решения. Повече информация можете да получите тук: Premium Beauty News

Източник: www.organic-market.info;

Photo credit: FreeDigitalPhotos.net

Сподели :

Прочети още