• четвъртък , 22 февруари 2018

Какво се случва по Еньовден?

4615709577_72f0d2afd3_z

Снимка: www.flickr.com/photos/suzettesuzette

3 погледа – една гледна точка от Георги Велев, Рудолф Щайнер и Тибетската медицина.

Яньов ден
според Георги Велев, “Българският народен календар. Основи и същност”

“Този ден е празникът на максималната ян-активност и ин-жизненост в първичната енергия. Адеквати на силата ян са положителното, светлото, топлото, сухото, твърдото, горното, външното, силното, мъжкото, здравето и т.н., а на ин – техните противоположности.Че Яновден е празник на апогея на ян-активността и ин- жизнеността, се доказава не само от неговото наименование, но и от факта, че се отбелязва 6 месеца след Суроваки – празникът на началото на сурова ки, от който почва възхода на ян-активността, успоредно със затихването на ин-активността, както и от това, че според нашия народ от този ден нататък “слънцето, тревите, птиците инясуват”. Значението на тази дума не е съвсем ясно на съвременния българин, но то лесно може да се обясни с аналогични думи. Например глаголът “вампирясвам” (“вампирясувам”) има смисъл на “превръща се, преобръща се във вампир”. По тази логика “инясува” може да се тълкува с “превръща се в ин”, което отнесено във времето на празника си е самата истина. На този ден цялата природа добива пределно възможния максимум активна положителна сила, съчетана с максимална жизненост на отрицателната сила. Заради запазване на това изключилно ценно за здравето на човека съотношение между ин и ян в билките, те се берат точно в зората на този ден. По тъмно билки не могат да се берат, а след като слънцето се вдигне, росата т.е моментния адекват на ин-жизненост в тях ще липсва. Това обяснява основанието за бране на билки точно по това време, както и за широкото приложение на билката яньовче ( Hypericum perforatum) в нашата народна медицина. Празникът Яньовден разполовява годината (по стария български календар – бел. моя) и от него нататък положителната сила ян намалява, което значи че везните, кантарът на времето почва да клони на другата страна, на страната на ин, затова и природата инясува.”

Земята е в състояние на пълно издишване
Рудолф Щайнер, “Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празници”

“И ако навлезем още по-нататък в годишния кръг, ако навлезем в планетарното дишане на Земята, ние откриваме как през Юни Земята попада в едно трето състояние. Наблюдавайки нейните очертания, ние виждаме, че тя се намира в състояние на пълно издишване. Всичките душевни сили на Земята са разлети навън в космическото пространство, цялата Земна душевност е отдадена на космическото пространство. Душевните свойства на Земята са пропити със силата на Слънцето, със силата на звездите. Земята е в състояние на пълно издишване. Във външния облик на Земята, с който тя поглежда към Всемира, личат не нейните собствени сили, какъвто беше случаят със зимното слънцестоене; сега нейната повърхност е белязана от силата на звездите, от силата на Слънцето, изобщо от целия заобикалящ я Космос. Древните посветени, особено в северните области на Европа, имаха извънредно жив усет за вътрешния смисъл и Дух на тази част от годината, която днес отбелязваме с месеца Юни. Точно тогава те усещаха как собствената им душа – заедно със Земната душа – се отдава на Космоса.”

Смяната на началата Ин – Ян
Виктор Востоков, “Тайните на тибетската медицина”

“Всички явления в природата и в човека са циклични. Тази цикличност се проявява в смяната на началата Ин-Ян (женско — мъжко), нощ — ден, зима — лято, студ — топло, а също сън — бодърствуване, вдишване — издишване, систола — диастола.

В Чжуд-ши е записано, че петте първоелемента на природата (Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода) са представени в тялото на човека от петте плътни органа Чжан: Дървото — от черния дроб, Огънят — от сърцето, Желязото — от белите дробове, Водата — от бъбреците, Земята — от далака. Всеки първоелемент царува в един природен сезон: пролетта е сезонът на Дървото, лятото — на Огъня, есента — на Желязото, зимата — на Водата. В тибетската медицина всички вътрешни органи в тялото на човека са сдвоени, например стомах — черва, черен дроб — жлъчен мехур. Освен това се делят на плътни (Чжан) и кухи (Фу). Органите Чжан са пет на брой — бели дробове, далак, сърце и перикард, бъбреци, черен дроб. Предназначението им е да “пречистват”, преразпределят, пазят и концентрират енергията. Това са органите Ин. Органите Фу са шест: стомах, дебело черво, пикочен мехур и трите части на тялото (трите нагревателя) — горна, средна и долна. Те изпълняват функциите на храносмилането, усвояването (всмукването) и отделянето. Това са органите Ян. Органите Чжан и Фу са свързани помежду си със съотношенията Ин-Ян, като имат и други връзки. Всеки орган, както Ян, така и Ин, притежава свой собствен меридиан, който се управлява от него и с чиято помощ се свързва с повърхността на кожата и с другите органи.

По-долу е посочена таблица на съответствията между първоелементите и различните явления в природата и в тялото на човека. Тя отразява връзката на човека с Космоса, където Вселената е макрокосмос, а човекът — микрокосмос. Как да се използува тази таблица? Като я погледнем, установяваме, че гневът разрушава черния дроб, а прекалената радост — сърцето, че с черния дроб е свързан киселият вкус, а соленият — с бъбреците. За състоянието на вътрешните органи ни уведомяват също и зрителните органи.

10410134_10204489137735517_7396090604506467193_n

Например по очните ябълки може да се съди за състоянието на черния дроб. Очите са неговото огледало. Тибетските лекари твърдят, изхождайки от хилядолетния си опит, че заболяванията на черния дроб се проявяват в измененията на склерата — бялото на окото. В Чжуд-ши е казано, че почервеняването на очите — това е “огънят на-черния дроб”, който трябва да бъде “угасен”. Черният дроб е функция от състоянието на кръвта. Не забравяйте, че яростта води до повръщане на кръв; той, гневът, влияе отрицателно върху запазването й в черния дроб. Черният дроб може да задържи до 60% от кръвта, но под влиянието на адреналина масата му може да се смали наполовина за сметка на кръвта, изхвърлена от него в общия кръвен поток. Това потвърждава концепцията на лекарите, че гневът (при който в кръвта активно се отделят адреналин и норадреналин) води до нарушаване функциите на черния дроб.

Как са свързани годишните сезони с органите? Черният дроб активизира дейността си през пролетта, белите дробове — през есента и т.н.”

Автор: Димитричка Петрова

Сподели :

Прочети още