• понеделник , 22 януари 2018

Хранкооп София: история и настояще

съвместна грижа за градината

Снимка: Soil Association©

За първи път се срещнах с идеята за солидарно земеделие през 2010 г. на фестивала Беглика фест, който всяка година събира приятели на природата и устойчивия начин на живот на поляните и боровите гори в централни Родопи. Преди това бях участвал в различни еко проекти и кампании, като една от тях – мрежата Живи Места – обедини няколко организации и еко селища под каузата за справедлив и честен обмен на ресурси и блага, в името на едно по-устойчиво общество.

На фестивала стана дума за кооперативните ферми с богат опит от други страни и се зароди желанието да опитаме на местна почва това, от което всички имахме нужда – личен контакт между производители и потребители. По това време вече се знаеше за пермакултурата и за други системи за натурално и органично земеделие. С други думи – знаехме, че е възможно. Оттам нататък просто трябваше да се срещнат правилните хора, и това стана през есента на 2010 г., когато бях поканен в Хранкооп – до този момент инициатива на фондация “Заедно” по проекта им за солидарно земеделие, както и на екологичната организация “За Земята” и с немалкия личен принос на Сава Чанков.

Принципи

Всичко, което Хранкооп предлага, се гради около идеята за среща. Лична среща между производители и потребители, между фермери и граждани, която е естествена предпоставка за обмен. Едните предлагат, а другите търсят. Тези отношения съществуват отдавна, както и в съвременната глобална икономика. Това, което ни отличава и прави обмена устойчив, е личният контакт, който намалява екологичния ни отпечатък и засилва стремежа ни към чистота на околната среда и здравословен начин на живот, в съгласие с природните закони.

Основополагащо за Хранкооп е доверието. Доверието е лично и се утвърждава с поддържането на дългосрочни взаимоотношения. Принципът на доверие служи като гаранция за качество и честност. За нас е по-важно да познаваме производителя и неговите методи на работа, отколкото да го подчиняваме на система от безлични критерии. Ние не отричаме системата за сертификация на биопроизводството и за контрол на качеството, но такива системи има много. Обединяващото при тях е отношението на човека, който ги прилага. Уважението към природата и естествените процеси предполага по-чиста продукция и изключва вмешателство с т. нар. интензивни техники на земеделие. Обяснено по прост начин, това означава, че сред нас има както производители, така и потребители; общуваме, интегрираме се и работим за обща полза. Познавайки производителите, ние им помагаме в реализацията на продуктите и участваме в процесите на производство. Познавайки потребителите, знаем какво да им предложим и как да отгледаме вкусна храна. Стимулираме малки ферми и лични стопанства, които обслужват малки групи от потребители, качествено и ефективно. По този начин се грижим по-добре и за себе си и за своята общност.

Цели
Хранкооп представлява неформална група от граждани, обединени от идеята за отглеждане и предлагане на чиста храна и за устойчиво земеделие. От самото начало при нас има място за различни групи, които се самоорганизират и координират помежду си. Комуникацията се случва онлайн – по електронна поща и с помощта на социални медии. Там се споделя информация от производителите за техните продукти, проучва се интересът и се набират поръчки, прави се организация на доставките и на срещите, чрез които се случва обменът. Правим и акции за доброволна помощ на ферми, особено в сезоните на засаждане и на беритба. При включване на нов член е необходима поне една препоръка и личен контакт с действащ член на групата. По този начин новодошлите се интегрират по-лесно, като си имат другар и съветник. Така градим и разширяваме кръговете на доверие помежду си. С производителите се познаваме лично, и по този начин съкращаваме дистанцията и получаваме възможно най-коректна информация. Важен за нас е принципът на прозрачност и справедливост на цените, за да има реално заплащане за труда на производителя, и също така реализиране на достъпни цени за всички социални кръгове.

Нашата цел е чистата храна да бъде достъпна, и по този начин допринасяме за хранителната независимост на своята общност и в обществото като цяло. Ако може да се синтезира в едно изречение – целта на Хранкооп е осигуряване на малък асортимент храни, но качествени и достъпни за всеки.

В момента работим главно с групови поръчки на едро и разпределяне на определени хранителни продукти. Желанието ни е да развием система за поръчка на кошници, с които да можем да осигурим снабдяването на домакинствата с пълен набор от пресни продукти всяка седмица. Също мислим за складиране и предлагане на пакетирани или насипни дълготрайни продукти, като зърно, ориз, фасул, леща и пр. В тези насоки имаме опити, но все още не са разработени до пълен потенциал. Не е разработена и средата ни за комуникация, където да могат да се обменят съвети, информация за продукти, рецепти, препоръки и да се обявяват събития.

Кратка история
Хранкооп София съществува вече трета година. В началото това е група ентусиасти за органично земеделие. Пътувайки из страната и интересувайки се от био плодове и зеленчуци, те се запознават с различни фермери и полагат основите на мрежата от контакти в цялата страна. След като лично се убеждават в качествата на храните и устойчивостта на фермите, те споделят контактите помежду си и уреждат организират поръчки за цялата група. Комуникацията се води в една мейлинг листа, която се използва активно и до момента.

Първият сезон приключва и с първите големи доставки на картофи, тикви, чушки и ябълки.

От следващата година групата се разширява и активно започват да се изпробват механизми за предварителни заявки и за кошница от продукти. Организацията е все още на основата на лична инициатива и трудностите остават за координатора – да намери място и транспорт, да размерва количествата, да комуникира онлайн и в движение. Започва да се говори за сайт и за място; правят се организационни срещи; предлага се регистрация на сдружение с нестопанска или стопанска цел. Все още предложението не се възприема от всички, нагласата е за неформална група.

Следват редица успешни доброволчески кампании във фермите, и в града се доставят ягоди, череши, пресни зеленчуци, мляко и млечни продукти. Лятото се оказва слаб сезон с големи трудности за реализацията на продукти, които точно тогава зреят в големи количества (домати, чушки). Проблемът е, че хората масово пътуват на почивка и нямат възможност да си взимат поръчките.

Прави се и първият опит за цялостна формулировка на целите на групата и за писмено изложение на организацията. Оформят се две основни групи: активни дейци, които участват лично в събитията, и потребители, които не се включват с друго, освен да пазаруват. Започват и първите стъпки за популяризиране на идеята и на групата, за включване на повече хора, за процес на обучение при приемане на нови членове.

Третата година на Хранкооп е най-силна като кампании и обществен отзвук досега. Въпреки трудностите, принципът на самоорганизация показа своята ефективност. Осъществиха се десетки различни срещи с производители – за доставка или дискусия. При някои от тях имаше закъснения и грешки в координацията, но все пак хората продължиха да участват и да се включват все по-дейно.

Събитието “Пазарът в петък” се утвърди като среща на любителите на органичното земеделие със самите земеделци. Кампанията за изкупуване на 10 тона био леща, произведени във фермата на сем. Пенови беше случаят, който ни обедини още повече и мотивира за по-ефективна работа. Проведе се активна кампания сред широки кръгове хора в социалните мрежи. Намери се и постоянно място за доставки с достатъчна площ и обособеност, където се складира продукцията и се организират срещи. Последваха други големи доставки на тикви, киви, ябълки, фасул, картофи и др. На общата среща в средата на октомври се обсъди основаването на Хранкооп кооперация като стопанско дружество, което да обслужва процеса на доставките и справедливо да заплаща труда и организацията. Обсъди се онлайн обществото и по-лесния достъп до информацията. Взеха се решения за регистрирането на нови производители, анкети към тях и база от информация. Не на последно място се учреди нестопанската организация Устойчиво Общество, която ще спомогне за развитието на хранкоопи в цялата страна като социално движение.

Организация
Към момента Хранкооп София наброява над 200 членове. Потребителите основно живеят в града, а производителите са от цялата страна. Членуването в Хранкооп София не ограничава хората да членуват и в хранкоопи в други населени места или местни групи по квартали. Организацията на поръчките се води от координатори, които обслужват цялата група и по възможност се сменят, защото трудът им е доброволен. Един координатор комуникира с производителя за дадена доставка и разпределя заявките, по възможност с отговорници на квартален принцип за по-лесно разпределяне. Записването на поръчки и отчитането става в онлайн таблици, които се споделят в цялата група. Достъпът до тях не е публичен, поради публикуването на лични данни на членовете на групата.

Настоящата система има редица недостатъци, тъй като отделните таблици не позволяват обработка и представяне на информацията по удобени и адекватен начин, което пък затруднява използването им извън групата и единен достъп до данните. Поради това целим развитието на единна система за поръчки и разплащания, която да позволява надеждна обработка и систематизирано представяне на информацията, както и обслужване на множество потребителски групи.

От тази година въведохме и възможност за поръчки през онлайн портала www.hrankoop.comза по-широка достъпност извън групата и при по-голям обем продукция.

Организацията на една поръчка е приблизително следната:
- пуска се онлайн описание на офертата от производителя или от съкооператор, който държи връзка с него. С това пусналият обявата се приема за координатор на поръчката, и при нужда може да свиква други координатори и доброволци за работа по доставката;
- събират се поръчки за количества в таблицата, която се прикрепя към обявата;
- след определен период, който е обявен, поръчката се затваря и се изважда списък с количествата, който се изпраща на производителя;
- координаторът и производителят организират транспорт;
- осигурява се място за разтоварване на доставката и размерване на индивидуални количества;
- на поръчалите се изпраща информация за доставка на определена дата и място за среща;
- при обявена среща (може да са на няколко места) предварително се подготвят пакети с различните продукти и се раздават по списък;
- при едновременна среща за различни видове продукти има нужда от ясна и стегната организация за раздаване и отчитане на плащания по отделните списъци;
- разплащането с производителя става по уговорка, обикновено след събиране на цялата сума или на части, ако количествата са по-големи и не могат да бъдат разпределени наведнъж;
- за обработка на доставката се дарява символично 1 лев за всяка индивидуална поръчка;
- препоръчително е производителят също да дари на доброволците и координаторите малка отплата за усилията, като това обикновено се изразява в продукция.

За повече информация за Хранкооп София следете сайта им и Facebook страницата им

Снимка: Soil Association©

Автор: Илия Пчеларов и Ралица Касимова

Сподели :

Прочети още