• вторник , 23 януари 2018

Домашното производство на храни в Англия

bakeme home

Интервю на Гергана Кабаиванова с Еми Коуп от Foods Standards Agency, Англия

Здравейте Еми,
Какви храни могат да бъдат произвеждани или приготвяни вкъщи и какви основни изисквания трябва да следват производителите? 

Няма ограничения за видовете храни, които могат да се произвеждат вкъщи, стига те да са безопасни за консумация.
Всяка храна, която влиза в домакинството или семейството, по закон трябва да бъде безопасна за консумация, независимо дали тя се продава, за да се реализира печалба, или не. Освен това, законът изисква опреде-лени операции да бъдат регистрирани в местните служби на Foods Standards Agency (FSA), да отговарят на определени стандарти и да бъдат инспектирани. Така например мнението на FSA за обществените или благо-творителните дейности с храна, които се осъществяват по-рядко от веднъж месечно, е, че не е необходимо те да бъдат регистрира-ни. Но регистрация и комплексни проверки за безопасноста на храните се провеждат при храни, които трябва да се съхраняват при определени топли или студени температури, или когато храната е предназначена за рискови потребители като възрастните хора или малките деца. Всяко производство на храни, което оперира като бизнес, трябва да бъде регистрирано в местните власти.

Изисква ли се някакво специално обучение или подготовка, за да произвеждаш храна у дома? 

Не се изисква специално обучение, съгласно закона. Въпреки това, както споменах и по-горе, всяка храна, която влиза в домакинството или семейството, по закон трябва да бъде безопасна за консумация и доставчикът трябва да гарантира, че това е така, което пък може да изисква и обучение.

Има ли някакви ограничения за местата, на които може да се продават такива храни? Например в училище?

Няма ограничения за това къде да се продава храна. Но както споменах, по закон тя трябва да бъде безопасна за консумация и производителите, които осъществяват бизнес с това, трябва да се регистрират в местните власти, да прилагат процеси за безопасност и хигиена и са обект на инспекции от местните органи.

А има ли регионални ограничения за продажбата на домашни храни? Например може ли производител от Гласгоу да продава в Лондон?

Няма такива ограничения, но пак повтарям, че храната трябва да бъде безопасна за консумация и транспортирането й трябва да обезпечи това.

Сподели :

Прочети още