• понеделник , 26 февруари 2018

ASAT – развитие на солидарното земеделие в Румъния

ASAT2013verde1-213x300ASAT – Асоциация за подкрепа на земеделието в селата е първата организация в Румъния, която насърчава развитието на солидарно земеделие и изграждането на партньорство между производителите от селата и потребителите в градовете. Асоциацията е основана през 2008г. в западна Румъния и днес вече има свои клонове в Тимишоара, Орадеа, Арад и Букурещ. Основната й цел е да осигури на потребителите екологично чиста храна, а на производителите – справедливо заплащане за труда им.

Всяко ASAT партньорство включва група от домакинства и фермер, който се намира в радиус от 50км от града, където живеят те, за да се гарантира намаляване на километрите, които храната изминава от производителя до потребителя. Партньорството се осъществява чрез сключване на договор между фермера и потребителите за минимум един сезон, който обикновено продължава от март до декември. През това време фермерът осигурява за всяко домакинство кошница с местна и сезонна продукция – плодове, зеленчуци, яйца, мляко и други. Цената на кошницата е фиксирана и се договаря в началото на сезона, а плащането става предварително, за да се покрият разходите на фермера по производството. Доставките се извършват седмично, като  кошниците се доставят на определено място, което може да бъде офис на неправителствена организация, помещение, предоставено доброволно от някой от потребителите или склад, който се наема веднъж седмично специално за целта. Доставки до домовете не се правят, от една страна, за да се улесни организацията и да се спестят разходи, и от друга страна – за да се насърчат директните срещи между производители и потребители. Потребителите помагат за организирането на доставките и предаването на кошниците на ротационен принцип, като тези, които са участвали в организацията са освободени от такса за съответния месец.

Всеки дребен фермер може да стане член на ASAT ако спазва принципите на екологично чистото земеделие и не използва изкуствени торове и пестициди. Не е задължително фермерът да бъде биосертифициран, а вместо това се разчита на прозрачността и доверието в отношенията, както и на мониторинг от страна на потребителите, които по всяко време могат да посетят фермата и да се запознаят със земеделските практики там. Ако потребителите предпочитат продукцията да бъде сертифицирана, разходите по получаването на подобен сертификат се поделят между тях и производителя.

Основните принципи, които спазва ASAT са:

  • Дребно земеделие, което насърчава отглеждането на местни култури и породи.
  • Земеделие, което се отнася с уважение към околната среда, развива биоразнообразието и подобрява плодородието на почвите. Земеделие без употреба на синтетични торове и пестициди.
  • Качествени, екологично чисти и вкусни продукти.
  • Уважение на труда на фермерите. Справедлива цена за труда им.
  • Насърчаване на прозрачността на производството, преработката и продажбите на земеделски продукти.
  • Сключване на договор между производител и потребители. Без посредници.
  • Солидарност и активни взаимоотношения между производители и потребители.

EEA_Grants_JPG_4642_1-2Рубриката е част от проекта „Фермерските пазари в София и Пловдив – събития за устойчиво развитие“, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg

Сподели :

Прочети още